DESCRIERE PROIECT

 

PROIECT CEPIT – Centru de Excelenta pentru dezvoltarea si consolidarea pozitiei pe piata a SC CAPRED COMP SRL in domeniul Productiei de echipamente IT

SC ASIMETRIC CONCEPTS SRL, in calitate de beneficiar, a semnat pe data de 26/01/2018 contractul de finantare numarul 958 cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia in calitate de Organism Intermediar.
Obiectul contractului a fost acordarea finantarii nerambursabile pentru implementarea proiectului nr SMIS 102227, intitulat „CEPIT – Centru de Excelenta pentru dezvoltarea si consolidarea pozitiei pe piata a SC CAPRED COMP SRL in domeniul Productiei de echipamente IT” prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Locatia de implementare a fost situata in judetul Prahova, orasul Ploiesti, strada Anul 1907, numarul 60.
Durata proiectului a fost de 17 luni, intre 01.12.2017 si 30.04.2019.
Valoarea totala a contractului a fost de 494.903,51 lei, valoare ce a inclus finantarea nerambursabila de 332.708,25lei, din care contributia FEDR a fost 282.802,01 lei iar contributia bugetului national a fost 49.906,24 lei.
Obiectivul general (scopul proiectului) a constat in dezvoltarea SC ASIMETRIC CONCEPTS SRL si consolidarea pozitiei pe piata a acesteia în domeniul competitiv 2620-Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice identificat în Strategia Naþionala de Competitivitate prin implementarea unui sistem integrat (active necorporale, echipamente IT si de comunicatii, instalatii, lucrari de amenajare, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale) pentru productia de echipamente IT inovative.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

 1. Crearea de 5 noi locuri de munca, dintre care cel putin unul pentru personae defavorizate, respectand principiile egalitatii de sanse si mentinerea acestora precum si a celor existente in anul fiscal 2015 pe perioada de 3 ani succesiva implementarii proiectului. Implicit, crearea posibilitatilor de lucru si pentru persoanele defavorizate prin adaptarea infrastructurii pentru accesul si operarea de catre persoanele din aceasta categorie.
 2. Cresterea cifrei de afaceri pe perioada de 3 ani de la finalizarea investitiei cu o medie anuala de 20%
 3. Extinderea capacitatii de productie oferite prin achizitionarea de echipamente hardware, instalatii, aparate specifice, software, mobilier si amenajare necesare derularii productiei de echipamente IT. Elementele achizitionate sa fie performante, de ultima generatie, tehnologia mai noua de 2 ani, sa aiba un consum redus de energie si sa respecte toate normele prevazute de UE pentru garantarea unui nivel inalt de siguranta si de protectie a mediului.
Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului au fost:

– 5 persoane angajate, din care una din categoaria persoanelor defavorizate

– 40 echipamente hardware, aparate specifice, mobilier si amenajare.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii a constat in:

 1. „Intinerirea” personalului prin atragerea in cadrul proiectului a tinerilor studenti si absolventi.
 2. Formarea profesionala si cresterea competentelor profesionale ale angajatilor intreprinderii prin cursuri de perfectionare/specializare.
 3. Crearea de noi locuri de munca pentru populatia din zona, calificate, legate de activitatea de productie echipamente IT, logistica si vanzari. Noile locuri de munca sunt mentinute si dupa finalizarea proiectului, impreuna cu personalul existent, intr-un mediu mai sigur si in conditii de munca superioare. Mai mult, s-au realizat conditiile pentru cresterea numarului de salariati in urmatorii ani de la finalizarea investitiei.
 4. Introducerea in piata locala de produse competitive de o inalta calitate si cu o valoare adaugata sporita, in cantitati mai mari decat ofera concurenta si adaptate nevoilor specifice, cu mentinerea unor preturi competitive si in termeni de livrare flexibili.
 5. Dezvoltarea comunitatii locale din punct de vedere tehnologic, economic si social, proiectul a contribuit la cresterea nivelului de trai al populatiei din zona si in special al membrilor familiilor salariatilor companiei.
 6. Consolidarea societatile locale, cu preponderenta IMM-uri, prestatoare de servicii, transport, intretinere si reparatii sau furnizori, etc. prin intensificarea colaborarilor cu acestia.
 7. Sprijinirea Autoritatilor publice, pentru care existenta si dezvoltarea societatii constituie o sursa sigura de venituri pentru Bugetul de Stat Local cat si pentru Bugetul General Consolidat, dar si un sprijin pentru cresterea atractivitatii economice a zonei care va putea atrage noi investitori si accelerarea dezvoltarii economice a zonei prin marirea fluxului de capital investitional.
 8. Protejarea mediului inconjurator prin reducerea consumului de energie si deseuri necesar in procesele de productie clasice.

Pentru informatii etaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea europeana, va invitam sa vizitati
www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

regio.adrmuntenia.ro | facebook.com/adrsudmuntenia | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României